Tarjouspyyntö


Tarjouspyynnön uudesta pumpusta voitte jättää täyttämällä tarvittavat tiedot alla olevaan lomakkeeseen. Mikäli haluatte jättää tarjouspyynnön varaosapumpusta tai yksittäisistä varaosista, täyttäkää vain kohdat 1, 2 ja 3, sekä sähköpostiosoite- ja yhteystietosarake. Jättäessänne tarjouspyynnön varaosista kertokaa kohdassa 15, mitä varaosia tarvitsette.

 *